Informació legal

CONDICIONS D’US
POLÍTICA DE PRIVACITAT
POLÍTICA DE COOKIES

Condicions d’Ús

I –Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis que presta l’empresa Sandman Capital Partners SGEIC S.A. amb CIF A01621937, en endavant Sandman Capital Partners.

II – Propietat Intel·lectual

Són propietat del Titular el nom de domini www. sandmancapital.com, els continguts d’aquesta web, incloent, entre d’altres: fotografies, tipografies, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació. Estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si s’escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.
Es permet l’ús d’hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts, sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle a aquesta web. En els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril) queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l’origen o font de els continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquestes Condicions d’Ús.

III- Condicions d´ús del Website

El website www. sandmancapitalpartners.com proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular, als quals l’usuari del lloc pot tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre de les seves dades en el formulari de contacte. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Titular ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www. sandmancapitalpartners.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol merament enunciatiu: pèrdua de dades, suplantació de personalitat, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la transmissió o intromissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

IV – Enllaços

El Titular no exercirà cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet i continguts. En cap cas el Titular assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

V -Generalitats

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquest web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

VI – Legislació Aplicable i jurisdicció

La relació entre el Titular i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.